Presentació

A L'Índia hi ha vàries religions; l'hinduisme, jainisme i sijisme, però nosaltres ens fixarem amb la més multitudinària;

L'HinduismeObjectius

Els hindús creuen que tota forma de vida és l'expressió de Brahma (déu, diví, sagrat). Per això respectem molt tots els èssers vius. Brama, l'èsser suprem, baixa de tant en tant a la terra i pren forma de cos humà, aquesta encarnació s'anomena avatar. Els avatars més coneguts són Rama i Krixna.
La persona a través de la renúncia de tot allò que l'envolta (material, sentimental..), la meditació i la reencarnació (l'ànima transmigra en un altre èsser viu) ha d'arribar a l'alliberament (nirvana). El nirvana és l'objectiu final de qualsevol hinduista, per això cal que la persona actuï correctament, atengui les seves obligacions, porti a terme els rituals...segons la seva casta.

Què son les castes?
És una classificació de les persones dins la societat hindú. Hi ha 4 castes:
1. Brahmans (els sacerdots els qui llegeixen els textos sagrats)
2. Els guerrers
3. Pagesos, comerciants.
4. Els que servien els altres
Fora de les castes però encara hi havia els pàries que són les persones més pobres.

Textos sagrats


El VEDES (escrits en sànscrit)


external image vedas.jpg

Divinitats

La religió hindú és politeista. Hi ha molts déus, els més coneguts són:

Brahma: Déu creador
Brahma: Déu creador
Visnú; déu preservador
Visnú; déu preservador
Shiva:Déu desctructor
Shiva:Déu desctructorCulte i oracions

A les cases es resa a l'imatge dels déus al quals ofereixen flors, mantega, encens i llums. També van a resar als temples hinduistes.

external image hundz.jpg&t=1external image TEmplo.jpg

Ritus, ceremònies i peregrinacions

Els hindús són un poble alegre i festiu. Hi ha tantes festes com déus. Una de les més curioses és la festa dedicada a Ganesa (el déu amb cap d'elefant) és fan imatges amb argila o paper i llavors les llencen al riu.
Una altre festival és el Khumbha mela, que se celebra cada 12 anys a la ciutat d'Allahabad.Música
Hi ha molts músics hindús, un dels més coneguts és Ravi Sankar.
external image Ravi-Shankar.jpgPersonatges destacats:
Ganhi