Presentació
L'islam és una religió monoteista que va sorgir fa uns 1.400 anys. Actualment es localitza al nord d'âfrica i l'Ásia occidental i central. En nombre de fidels és la segona religió del món després del cristianisme.La història

L'islam la va fundar el profeta Mahoma ( La Meca 570 d.C.-632 d.C.). Era un home molt bo i religiós, que li agradava molt anar al desert a pregar. En una d'aquestes sortides es va trobar a un arcàngel i tingué les primeres revelacions
d' Al·là (Déu). Els seus deixebles recollirem totes les revelacions en un text anomenat L'Alcorà.
Mahoma va començar a predicar a la seva ciutat natal La Meca, però després va anar a la ciutat de Medina on va tenir molts seguidors. L'islam vol educar a les persones per tal que tinguin uns valors que els facin bons i crear una societat justa; solidaritat, la pau, la justícia..

Creences

L'islam té 5 pilars:
1. Professió de la fe. És a dir no hi ha cap més divinitat que Al·là.
2. Oració quotidiana. Tots els islamistes han de resar 5 vegades al dia, mirant la ciutat de la Meca.
3. Donar Almoïna. Els musulmans en la mesura que puguin han de donar almoïna als pobres.
4. Dejuni. En l'època del ramadà tots ells estan obligat a fer dejuni des de que surt el sol fins que es pon. No podem beure, ni menjar, ni fumar, ni tenir relacions sexuals.
5. Peregrinació. Tots els musulmans que disposin de recursos estan obligats d'anar un cop a la seva vida fins a la Meca.

Textos Sagrats

Alcorà
LLibre sagrat on Mahoma explica tot el que li va revelar Al.là. Està escrit en àrab, els musulmans aprenen a llegir i a escriure en les l'escoles amb l'Alcorà, especialment les religioses.

external image qur%27an.jpg

Hadith

Conté ensenyaments del profeta Mahoma escrits pels seus deixebles. Com que no soón les paraules d'Al·là sinó d'una persona humana, aquest llibre no és tan sagrat com l'Alcorà.

Divinitats

Només Al.là

Culte i oracions

Els musulmans han de resar 5 vegades al dia . Per fer l'oració han de mirar cap a la Meca. El moment de cada oració ve marcada per ritme solar:
- Quan surt el sol
- Al migdia
- A mitja tarda
- A la posta de sol
- A la nit

Ritus i ceremònies

Música, art i cinema