Presentació

El budisme és la quarta religió en nombre de fidels del món. Està localitzada majoritàriament a l'Àsia.
Holaaaaaa


Objectius:
Els budistes no tenen cap déu, segueixen el que els hi va ensenyar Buda (un home que el llarg de la seva vida va buscar la manera de posar fi al sofriment, un cop ho ha trobar es va dedicar a ajudar als altres perquè posessin fi al seu sofriment). El seu nom era príncep Siddharta Gotama, però tothom el coneix com Buda (il.luminat).

Buda va ensenyar 4 coses molt importants "Les 4 veritats"
1. Les persones que no segueixen a buda porten una vida que tard o d'hora els hi comportarà sofriment (malalties, envelliment, ...).
2. Les causes del sofriment de la persona són a degut el desig egoïsta i avar, l'odi o aversió i les visions distrosionades de la realitat o ignorància.
3. El sofriment s'acaba quan s'acaba l'egoïsme, quan deixem d'odiar i estimen tots els éssers vius. Quan arriben aquest punt s'anomena nirvana.
4. Explica que hi ha un camí per aconseguir la felicitat plena (nirvana). La recta opinió (es refereix al fet que hem de veure i comprendre les coses de manera correcta), el recte propòsit (no hem de fer mal a ningú), la recta acció (implica no matar, no robar, no drgar-se i controlar els apetits dels sentits), i la recta paraula (no mentir, no parlar malament de ningú ni fer enfadar a les persones, no parlar per parlar), la recta sustentació ( no guanyar-se la vida treballant en professions que perjudiquen els éssers vius), el recte esforç ( a ser constants amb la practica de buda), la recta intenció (ser conscients del que fem) i la recta concentració (ensinistrar la ment mitjanánt la meditació per no disppersar-nos).

Textos sagrats

Buda no va escriure cap llibre, tot el que sabem és gràcies a la transmissió oral.
Un dels llibres més representatiu del budisme és el Dhammapada.
external image dhammapada.jpg

Divinitats
No tenen divinitats. Però el seu màxim representant és El Dalai-Lama actualment exiliat a L'Índia.

Culte i oracions
De forma individual mitjançant la meditació i la devoció, de vegades també en actes col.lectius a les estupes ( on hi ha les estàtues de Buda a la Xina s'anomena Pagodes). Escoltant els monjos, peregrinant a lloc sagrats, fent ofrenes de flors, de llantions, d'encens.... També realitzan Tantres o mandales actualment molt coneguts.
external image suzhou-ruiguang-ta-pagoda-0073.jpg external image Bodhnath_1_Nepal.jpg

Ritus, ceremònies..
Les principals festes commemoren els esdeveniments més importants de Buda.
La més important és el seu naixement (la gent va a les pagodes i porta ofrenes).
L'estació de les pluges (octubre i novembre)..

Música

Personatges

Dalai Lama